РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА

През последните няколко години България започна инициатива за развитие на роботиката и мехатрониката, която да подкрепи и увеличи инвестициите в машини и автоматизация в секторите. Тази разработка ще внедри допълнителни инструменти, програми и кампании, които ще дадат възможност за модернизацията на българската индустрия.

МЕХАТРОНИКА

В България е изграден Центърът за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, който е най-големият по капацитет и концентрация на научен потенциал подобен център в страната. В него участват 17 научни институции, които са равноправни партньори и са най-добрите в отделните тематични направления.

0
6700
+

Брой на служители

0
100
+

Опериращи компании в бранша

0
555
млн.

Годишен оборот

0
6.0
%

Производителността нараства с 6% на годишна база

По-голяма част от
продукцията е предназначена за износ

Роботика

Все повече компании автоматизират продуктовия си
цикъл като внедряват употребата на роботи

0
45

Един робот подпомага 45 работици в производството на автомобилни компоненти

0
70

В машиностроенето един робот помага на около 70 работници

0
60

60 академии за деца и тийнейджъри в цялата страна, преподаващи роботика и развиващи интерес към областта на STEM.

Образование

0
8

8 Специалности по роботика и мехатроника в 8 университета в страната

0
1371
STEM

Паралелки

0
20000
+

Обучени студенти готови за работа

Интересни факти

Автоматизираните решения помагат на все повече и повече производители да поддържат или адаптират своя производствен профил

Навлизат много нови дистанционни услуги, както и услуги за дистанционно наблюдение и контрол, zero-touch и plug and produce решения

Ръст в използването на облачни платформи за индустриален дизайн, системи за 3D печат, както и мобилни роботи, управлявани дистанционно чрез облака

Референции от компании

Производство

0
20.2
%

Ръст на сектора